HANGAR VIJAK
Služi za:
- spajanje drvenih elemenata,   kao i u kombinacijama drvo -   metal
  Vijak izrađujemo u   dimenzijama: M8 i M6 raznih   dužina
Zaštita:
- ZN (cinčanje)
NAZAD
2009 Sever-proizvodnja. Sva prava pridržana.