NOSAČ
Služi za:
- postavljanje visećih elemenata
  l (dužina) = 60 mm
  b (širina) = 16 mm
Zaštita:
- ZN (cinčanje)
NAZAD
2009 Sever-proizvodnja. Sva prava pridržana.