KUKA ZA SPAJANJE
Služi za:
- spajanje rasklopivih stolova,   kreveta i drugih rastavljivih   elemenata.
  l (dužina) = 60 mm
Zaštita:
- ZN (cinčanje)
NAZAD
2009 Sever-proizvodnja. Sva prava pridržana.